tiemsong

Chuyện của Sống! eng

Chuyện của Sống!! eng
Chuyện của Sống! eng

[ENG] Là những niềm vui nhỏ nhỏ khi cùng mọi người quen có, lạ có, cùng trao những chiếc áo ấm, xây những căn nhà cho tụi nhỏ ở những nơi mà Sống đã đi qua,

Là những sản phẩm tử tế được mọi người tin dùng, và qua đó sẻ chia chút kinh phí đến các em

Những việc Sống làm chỉ là để luôn nhắc mình nhớ rằng:

Mình chỉ có một lần để Sống Trọn Vẹn Cuộc Sống này!