Hoàn Thành Lớp Học Thư Viện Tại Cà Mau

Hoàn Thành Lớp Học Thư Viện Tại Cà Mau

Những viên gạch đầu tiên đã được đặt tại lớp học thư viện cho các em

Tụi mình đã chính thức hoàn thành lớp học kèm thư viện mini dành tặng cho những đứa trẻ, từ nay tụi nhỏ ko cần phải mỗi ngày ngồi ngoài hiên, hay mượn nhà hàng xóm học nữa, tụi nó đã có chính thức một nơi học tập riêng cho mình. Vẫn là những yêu thương được đóng góp từ anh, chị, em, bạn bè facebook. Bê cảm ơn rất nhiều vì đã tin tưởng, gửi gắm chi phí, để Bê và Sống cùng Step và Caztus có thể hoàn thành dự án này. Mong sẽ cùng đồng hành trong những tháng tiếp theo nữa

Tổng kinh phí : 130.000.000 khu trò chơi 9,845.000
Anh Sang đã ký giấy cho mượn đất 10 năm

https://www.facebook.com/nguyennhubao/videos/pcb.10156485465411930/10156485423736930/?type=3&theater

← Bài trước Bài sau →