Tặng bồn nước cho 50 hộ dân tại U Minh - 50 water tanks gifted to residents in U Minh

Tặng bồn nước cho 50 hộ dân tại U Minh - 50 water tanks gifted to residents in U Minh

*Please find English translation below*

Cảm ơn những cơ duyên đã mang đến cho Sống gói tài trợ 138 triệu, và cả những con đò, chuyến xe xui ngược chở 50 chiếc bồn cho người dân U Minh hạn mặn. Ngày nhận tin có tài trợ lấy danh sách, người dân nôn nao mong ngóng, mùa mưa cũng đến gần, những chiếc bồn lại ghé ngang nhà kịp thời để góp thêm phần tiết kiệm thêm chút nước dùng trong sinh hoạt.


Năm nay người dân miền tây gặp hạn mặn, kéo theo mùa khô nóng. Phần lớn người dân nơi đây di chuyển bằng xuồng và ghe. Hạn mặn và khô đến mức nước cạn xuồng máy chạy ko được. Mỗi lần đi lấy nước phải đi rất xa, thế nhưng rất nhiều hộ gia đình khó khăn đều không có bồn để trữ. Sự tài trợ lớn lao này từ Jadestone sẽ giúp người dân rất nhiều trong việc trữ nước dành cho sinh hoạt, đặc biệt trong mùa mưa. Họ có thể tiết kiệm thời gian để đi làm việc thêm bên ngoài. 

Sống xin chân thành cảm ơn Chị Thư đã kết nối và hỗ trợ Sống nhận được gói tài trợ từ công Ty Jadestone Enegry.

Sống cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn âm thầm giúp sức trong quá trình mua và di chuyển bồn nước tới người dân. Sống mong được gặp lại các bạn trong các đợt hoạt động sau. 

Sống


Love has brought the fund of 138 million VND to Sống for our project of bringing 50 tanks to the saltmarsh of U Minh. We are thankful for every trips back and forth by both boats and cars that help us make this project possible. On the day the sponsor came to collect the house list, the people of U Minh region were extremely relieved and happy as the raining season was coming. These water tanks will help them save and store clean water for their daily activities. 

This year, the soil salinization was especially severe, followed by a long period of hot weather. The harsh condition creates great difficulties for the people here as their main transportation is boat. In addition, a lot of houses could not afford water tanks. Thus, the time spent to collect water is getting longer and longer. This donation from Jadestone Energy is a meaningful act for the people here as having a water tank means they can collect and store clean water during the raining season for daily life. The time will be better spent outside to earn money for living. 

Sống is grateful for the support from Mrs. Thu during the process of establish the connection and collecting the fund from Jadestome Energy Inc. 

We believe that the project has made a lasting and positive impacts on the U Minh people. We thank all the people who participate in the project and would love you to know your heart and effort are well received. 

Much love,

Sống

Số tiền 69 triệu sẽ được dùng để mua 50 bồn nước hộ gia đình.


← Bài trước Bài sau →