Sản phẩm Zero Waste

 Bàn chải tre  Bàn chải tre
32,000₫
 Bình nước lúa mạch  Bình nước lúa mạch
65,000₫
 Combo ống hút inox  Combo ống hút inox
50,000₫
 Combo ống hút tre  Combo ống hút tre
40,000₫
 Hộp cơm lúa mạch  Hộp cơm lúa mạch
125,000₫
 Ống hút bột gạo  Ống hút bột gạo
60,000₫
 Ống hút inox lớn  Ống hút inox lớn
22,000₫
 Ống hút inox nhỏ  Ống hút inox nhỏ
22,000₫
 Ống hút tre  Ống hút tre
15,000₫
 Túi vải  Túi vải
25,000₫

Túi vải

25,000₫